Wat is Payroll?

Bue Circle HRM is de juridisch werkgever van uw personeel. U werft en selecteert de medewerker die op uw werkvloer komt te staan. Als juridisch werkgever verzorgen wij de gehele personeels- en loonadministratie, waardoor werkgeversrisico’s voor ons zijn. De kosten zijn vooraf exact voor u bekend. Wij werken met een vooraf bepaald uurtarief en werkt de medewerker niet, dan heeft u ook geen kosten. Enkel daadwerkelijk gewerkte uren worden aan u doorbelast.

Blue Circle HRM maakr gebruik van de NBBU CAO, waardoor wij de medewerker meer tijdelijke contracten kunnen bieden. De eerste 78 weken wekelijks opzegbaar en daarna nog een periode van 4 jaar waarin we 6 tijdelijke contracten aan kunnen bieden. Dit geeft u als werkgever optimale flexibiliteit.